Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe Ontwikkelingen in Breda in 2024

Stedelijke Ontwikkelingen en Woningbouw

Breda zet in 2024 volop in op stedelijke vernieuwing en woningbouw om de groeiende bevolking te huisvesten en de stad verder te moderniseren. Een van de grootste projecten is de ontwikkeling van het gebied CrossMark, dat grenst aan de binnenstad en zich richt op een mix van wonen, werken, zorg en cultuur​ (Breda)​. Ook wordt het terrein Gasthuisvelden herontwikkeld tot een levendig stadsdeel met een park, wat in de zomer van 2024 van Defensie naar de gemeente wordt overgedragen​ (Het Geld van Breda)​​ (Breda)​.

Daarnaast ligt de focus op het bouwen van betaalbare woningen. In de woonvisie 2024 wordt extra aandacht besteed aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Er komen opnieuw startersleningen beschikbaar, en er wordt streng opgetreden tegen speculanten met de opkoopbescherming​ (Het Geld van Breda)​.

Duurzaamheid en Innovatie

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor de toekomst van Breda. Er wordt actief gewerkt aan het verduurzamen van woningen in samenwerking met woningbouwcorporaties. Verder stimuleert de gemeente circulair en plant-based ondernemen om een duurzame economie te bevorderen​ (Het Geld van Breda)​.

Een andere interessante ontwikkeling is de nieuwe gamehub aan de Konijnenberg, die een broedplaats zal worden voor gamebedrijven en innovatie. Dit past in het bredere streven van Breda om een centrum voor innovatieve en duurzame ondernemingen te worden​ (Breda)​.

Cultuur en Evenementen

Breda blijft ook investeren in cultuur. De Grote Kerk blijft een belangrijke culturele plek met extra financiering voor onderhoud en activiteiten, waardoor het gratis toegankelijk blijft voor bezoekers​ (Breda)​. Daarnaast zal het BredaPhoto Festival, dat van 13 september tot 3 november 2024 plaatsvindt, de stad omtoveren tot een groot podium voor fotografie en videokunst. Dit festival trekt zowel internationale topfotografen als jonge talenten aan en biedt een breed scala aan culturele activiteiten​ (BredaPhoto)​.

Gemeenschapsprojecten en Sociale Initiatieven

Breda hecht veel waarde aan de betrokkenheid van haar inwoners bij stadsontwikkelingen. De gemeente ondersteunt netwerken van bewoners, ondernemers en professionals om samen ideeën uit te werken die het welzijn en de zelfstandigheid bevorderen. Ook wordt er extra geld vrijgemaakt voor armoedebestrijding en schuldsanering om de sociale cohesie te versterken​ (Breda)​.

In de wijk Bavel wordt samen met bewoners gewerkt aan nieuwe woningen en een multifunctionele accommodatie, wat bijdraagt aan een duurzame en leefbare gemeenschap​ (Breda)​.

Economische Vooruitzichten

Met een gezonde financiële basis en gedetailleerde meerjarenbegrotingen investeert Breda in de toekomst. De stad blijft werken aan economische veerkracht, ook door in te zetten op cofinanciering voor onverwachte en kansrijke projecten​ (Het Geld van Breda)​​ (Het Geld van Breda)​.

Breda zet dus stevig in op groei en vernieuwing, met een duidelijke visie op duurzaamheid, betaalbaarheid en gemeenschapszin. De geplande projecten voor 2024 laten zien dat de stad zich actief voorbereidt op de toekomst, met oog voor zowel economische als sociale aspecten.

Wat vind jij van de ontwikkelingen in Breda? Deel je mening hieronder of bezoek de geplande evenementen in 2024!

Verken per onderwerp

Gerelateerde Artikelen

Ontdek Meer : Verwante Verhalen